Παθολόγος Κώστας Βαρδάκας

Νοσηλεία στο σπίτι

Η νοσηλεία στο σπίτι είναι μια κίνηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Στην αρχή περιελάμβανε τη συνέχιση της νοσηλείας που γινόταν στο νοσοκομείο όταν η κατάσταση του ασθενούς είχε σταθεροποιηθεί ικανοποιητικά ώστε να μη χρειάζεται η συνεχής ιατρική παρακολούθηση αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα χορήγησης φαρμάκων από το στόμα για διάφορους λόγους (πχ αδυναμία του ασθενούς να καταπιεί, έλλειψη από του στόματος κατάλληλου σκευάσματος) ή όταν το όφελος από την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο (είτε οικονομικό είτε υγειονομικό) άρχιζε να γίνεται μικρότερο από τις πιθανές ζημίες. Υπάρχει πλέον αρκετή βιβλιογραφία γύρω από αυτό το θέμα και είναι μια παρέμβαση που μπορεί να γίνει με ασφάλεια, εφόσον βέβαια το επιτρέπει η κατάσταση του ασθενούς.

Στην Ελλάδα, επιπλέον από τους λόγους που προαναφέρθηκαν, υπάρχουν και αρκετοί ασθενείς που δεν επιθυμούν την εισαγωγή στο νοσοκομείο για πολλούς και διάφορους λόγους, είτε προσωπικούς είτε από κακή εμπειρία από προηγούμενη έκθεσή τους στο σύστημα υγείας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν και ασθενείς για τους οποίους η εισαγωγή στο νοσοκομείο μπορεί να είναι επισφαλής, κυρίως λόγω των προβλημάτων υγείας που τους ακολουθούν, αλλά κρίνεται απαραίτητο ότι πρέπει να γίνει ενδοφλέβια θεραπεία. Έτσι, για τους ασθενείς αυτούς, και αφού πρώτα έχει αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους και έχει καταστεί σαφές ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους ή η ποιότητα της ζωής τους, υπάρχει η δυνατότητα για νοσηλεία στο σπίτι. Παράλληλα με την παροχή των νοσηλευτικών υπηρεσιών, γίνεται καθημερινή (πολλές φορές πολλαπλώς) αξιολόγηση της πορείας της οξείας νόσου.

Η νοσηλεία στο σπίτι γίνεται σε συνεργασία με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Άρθρα

Υπερλιπιδαιμία

Υπερλιπιδαιμία ορίζεται η παθολογική κατάσταση κατά την οποία εμφανίζονται αυξημένα...